Byggmoduler och paneler | Isolamin

Bostadsmoduler och sandwichpaneler

Smarta och hållbara produkter till byggindustrin.

Kundanpassade och effektiva lösningar

Moduler till bostäder, hotell, student- och vårdboende samt sandwichelement. 

Kompletta bostadsmoduler och hotellmoduler direkt från fabrik. Lyft på plats, anslut el, vatten och avlopp i schakt.

Kundanpassade lösningar för byggindustrin. Höga krav på ljudreduktion, hållfasthet, täthet, brandsäkerhet och estetik.

Marin och offshore

Isolamin Sweden AB har tagit ett strategiskt beslut att inrikta sig på och utveckla våra paneler med fokus på Bygg och Industri, då man idag ingår i en företagsgrupp som verkar inom Bygg och industrisektorn. Därför har vi beslutat att successivt avsluta tillverkningen av marin- och offshoreprodukter. 

 

Fram till 11 mars 2022 tillverkar och levererar vi marina paneler. För mer information kontakta Maria Öjercrantz. 

Maria Ojercrantz

Maria Öjercrantz

Säljare Marin & offshore
samt Bygg & Industri

Roger Henriksson

Roger Henriksson

Säljare Bygg & industri
norra Sverige samt utland

Tord Tegelid

Tord Tegelid

Säljare Bygg & industri
mellan & södra Sverige

Scroll to Top