Isolamin
- smarta moduler för byggindustrin

Projektanpassade produkter för effektiva bygglösningar

Kompletta byggmoduler till bostäder, hotell, student- och vårdboende. Lyft på plats, anslut el, vatten och avlopp i schakt.

Kundanpassade lösningar för byggindustrin. Höga krav på ljudreduktion, hållfasthet, täthet, brandsäkerhet och estetik.

Hållbart byggande

Våra lösningar och produkter erbjuder ett kostnadseffektivt och hållbart byggande. Produkterna utgörs av golv-, vägg-, och takelement samt profiler i de system som finns i sandwichkonstruktioner. Vi ställer höga krav på oss själva, och våra produkter ska alltid levereras i tid enligt produktblad och beställning.

Med industriell serietillverkning kan vi hålla en hög grad av effektivitet och hållbarhet genom vår produktionskedja. Den kräver en lägre energiförbrukning för varje producerad enhet än hos många jämförbara motsvarigheter. 

Nyheter

Missa inte att ta del av vår första upplaga av Part Groups referensfolder!
Här kan du läsa om några utvalda referensprojekt där våra olika bolag inom koncernen har samverkat och skapat helhetslösningar med industriellt byggande.
Läs foldern här!

Nu kan vi presentera en ny ventilationspanel som är mer kostnadseffektiv och har utmärkta egenskaper!
Läs vårt nyhetsblad här

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta en av våra säljare redan idag!

För mer information om våra moduler & sandwichpaneler

Roger Henriksson, Säljare

Roger Henriksson

Säljare
Bostads- och hotellmoduler

Maria Ojercrantz, Säljare

Maria Öjercrantz

Säljare Sandwichpaneler
Norra Sverige samt utland

Tord Tegelid, Säljare

Tord Tegelid

Säljare Sandwichpaneler
Mellan & södra Sverige

Marin och offshore

Isolamin Sweden AB har tagit ett strategiskt beslut att inrikta sig på och utveckla våra paneler och moduler med fokus på bygg och industri, då man idag ingår i en företagsgrupp som verkar inom bygg och industrisektorn. Därför har vi beslutat att successivt avsluta tillverkningen av marin- och offshoreprodukter. 

För mer information kontakta Maria Öjercrantz. 

Vill du veta mer om våra moduler?

Rulla till toppen