Byggmoduler & paneler för byggindustri | Isolamin

Byggmoduler och sandwichpaneler

Smarta och hållbara produkter till byggindustrin.

Projektanpassade bostadsmoduler och effektiva lösningar

Kompletta byggmoduler till bostäder, hotell, student- och vårdboende. Lyft på plats, anslut el, vatten och avlopp i schakt.

Kundanpassade lösningar för byggindustrin. Höga krav på ljudreduktion, hållfasthet, täthet, brandsäkerhet och estetik.

Roger Henriksson

Roger Henriksson

Säljare
Bostads- och hotellmoduler

Maria Ojercrantz

Maria Öjercrantz

Säljare Sandwichpaneler
Norra Sverige samt utland

Tord Tegelid

Tord Tegelid

Säljare Sandwichpaneler
Mellan & södra Sverige

Marin och offshore

Isolamin Sweden AB har tagit ett strategiskt beslut att inrikta sig på och utveckla våra paneler och byggmoduler med fokus på Bygg och Industri, då man idag ingår i en företagsgrupp som verkar inom Bygg och industrisektorn. Därför har vi beslutat att successivt avsluta tillverkningen av marin- och offshoreprodukter. 

 

Fram till 11 mars 2022 tillverkar och levererar vi marina paneler. För mer information kontakta Maria Öjercrantz. 

Vill du veta mer om bostadsmoduler?

Scroll to Top