Hållbart fokus

Certifierad kvalitet.
Hållbart fokus.

Våra produkter för bygg och industri uppfyller högt ställda krav för ett hållbart byggande ur ett långsiktigt perspektiv. 

Hållbarhet

Vi har höga krav på oss själva och jobbar aktivt med att förbättra vårt miljöarbete både internt och externt. Typgodkänd produkt samt miljömärkningar är kvitton på att vi jobbar i rätt riktning med ett hållbart fokus.

Utvecklingsarbete sker i egen regi och i samarbete med systerföretagen, akustikexperter, brandprovningsanstalter, materialexperter, leverantörer och kunder.

 • De flesta produkterna är idag certifierade av olika klassningssällskap.
 • Isolamins paneler är CE-klassade.
 • All produktion sker i egen regi för att säkerställa kvaliteten på alla ingående komponenter och processer.
 • Isolamin är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 gällande panelproduktionen samt SS-EN ISO 14001:2015 för modul- resp panelproduktion.

Certifieringar

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

 • Vi ska tillverka sandwichelement som vid frisläppande av produkt skall vara 100% korrekta utifrån toleranser på produktbladet till kopplad utlovad produkt.
 • Vi ska leverera på utsatt tid till 100%.
 • Vår styrka är att vi har nöjda kunder. Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdheten.
 • Vi ska systematiskt arbeta med ständiga förbättringar.
 • Vi ska uppfylla tillämpliga lagar och krav. 

Miljö

Vår Miljö- och energipolicy

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi arbetar för en högre produktivitet och mindre energiförbrukning per producerad enhet. Vi ska därför:

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljö- samt energifrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • tillverkningsprocessen ska utvecklas så att den är så energieffektiv som möjligt
 • se miljö- och energiförbättrande åtgärder som affärsmässighet
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • följa legala och andra krav

Prestandadeklarationer

Prestandadeklarationen för våra väggpaneler utgör en officiell bekräftelse på att produkten uppfyller specificerade tekniska krav. Deklarationen är nödvändig för CE-märkning och försäljning inom EU och Norge. Dokumentet kan vara användbart vid bygganmälan för väggpanelinstallation och ger insikt i egenskaper såsom brandklass och ljudisolering.

RISE

Typgodkänd produkt
intygar hög kvalitet

Vi innehar Typgodkännande från Rise som bedömer att produkten uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

Byggvarubedömningen

Granskad, bedömd och godkänd av byggvarubedömningen​

I bedömningen visas även de kriterier som uppfylls i Miljöbyggnad och BREEAM.

Sundahus

Miljöbedömd i Sunda Hus

Isolamin klarar kraven för SundaHus kriterier för miljömedvetna val.

Isolamin är energismarta!

Isolamin har deltagit i ett 5-årigt projekt, Energieffektviseringsnätverket Norrbotten, där Energikontor Norr varit projektledare. Med deltagare från flera företag i Norrbotten var målet att gemensamt spara 30% på deras CO2 utsläpp.

Läs mer här >

Rulla till toppen