Badrumsmoduler för stambyten

PreBad erbjuder prefabricerade badrumsmoduler anpassade för stambyten. 
Tryggt, snabbt och billigt.

Nytt rum i rummet

PreBads renoveringstjänst innebär att ett nytt badrum byggs inuti det gamla badrummet. Istället för att tvingas riva gamla väggar, golv och tak kan det lämnas kvar och nya prefabricerade badrumsmoduler så som väggar, tak och rör installeras i badrummet. På golvet läggs en luftspaltsbildande matta som avjämnas och därefter appliceras med tät- och ytskikt.

Ni får ett enklare stambyte från bara tio dagar.

Tjänsten är anpassad för stambyten i flerbostadshus och hotell. Det är betydligt mer kostnadsfördelaktig än ett traditionellt stambyte. Det kräver färre hantverkare, blir mindre skräp och hyresgästen kan dessutom bo kvar under tiden.

Prebad ref rum

Stambyte på tio dagar

Stambyte på tio dagar

Mellan det gamla och nya badrummet skapas en spalt där luft tillsätts från golv till tak och ut genom ventilationen. På så sätt ventileras eventuell fukt ut ur fastigheten medan badrummet används. Oberoende fukt, betongväggar, ingjutna stammar eller trasiga tätskikt i de gamla badrummen kan renoveringen påbörjas och avslutas på utlovad tid. I Sverige och Finland finns det cirka 70 byggföretag som är behöriga att arbeta med vår renoveringstjänst. De kan färdigställa ett stambyte på tio dagar, minska renoveringskostnaden och öka badrummens kvalitet och säkerhet.

Systemet består av olika prefabricerade moduler som snabbt och säkert installeras inuti det gamla badrummet. Bland annat är väggmodulerna färdig från fabrik med tätskikt och kakel – skräddarsydda efter varje individuellt badrum.

Fyra koncept för effektiva stambyten

Leverans av material

Montage av material

Ytskikt

Våtrumskassett

Anton-Bystrom_1200x1200

Vill du veta mer?

Är du fastighetsägare och står inför ett stambyte?
Är du byggentreprenör och kalkylerar på en renovering?

Jag svarar gärna på frågor och skickar kostnadsfritt anbud där vi presenterar kostnad, tidsplan och planlösning.

Anton Byström, Försäljning
Mobil: +46 (0)76 787 59 40
E-postanton.bystrom@prebad.se

Rulla till toppen